Domov Župnija Novice Oznanila 31. 01. 2016

Oznanila 31. 01. 2016

PDF natisni E-pošta


4. nedelja med letom

31. 01. 2016

Lk 4,21–30

ljubezen je pot do drugega

Nekajkrat sem se v življenju »opekel«, ker sem k bližnjemu pristopil s

predsodki, ki so mi jih pomagali ustvariti drugi ljudje, ali pa sem jih

»pridelal« kar sam. V drugih sem videl tisto, kar sem želel videti. Hotel

sem jim pripisati lastnosti, ki sem jim jih želel pripisati, nisem pa se

poglobil v tiste, ki so jih imeli. Tako sem si ustvaril pregrado, ki mi je

otežila pristop k sočloveku.

Nekaj podobnega so storili Jezusovi rojaki iz mesta Nazaret, kjer je

odraščal. V Jezusu so videli le Jožefovega sina. Mislili so, če bi imel kaj,

kar bi lahko dal, potem bi moral to dati najprej njim. Ker niso pokazali

pravega navdušenja zanj, tam ni storil nobenega čudeža, ampak je

rojakom povedal, da ni pomembno, kdo si (tujec, domačin, rojak ...),

ampak, koliko vere imaš. V Božjem kraljestvu ni privilegirancev. Božja

ljubezen deluje tam, kjer sta človeška potreba in vera, ki je to pomoč

pripravljena sprejeti. Kristus je navedel tudi dva primera iz zgodovine:

Elija je pomagal vdovi iz Sarepte in v času preroka Elizeja je bil

ozdravljen Naaman.

Tako Elizej kot vdova sta bila tujca in pogana, a sta verovala in sta bila

pripravljena sprejeti pomoč.

Vera je drža sprejemanja. Tako znova vidimo, da vere ne smemo zožiti

samo na razumsko dejanje, ampak celostno sprejetje, in je zato ne

moremo ločiti od življenja, tega pa od ljubezni. Ker vera pomeni celostno

sprejemanje, pomeni ljubezen. Zato velja: bolj ko boš ljubil Boga, bolj ga

boš spoznal. Bolj ko boš ljubil Cerkev, globlje jo boš spoznal. Bolj ko boš

ljubil človeka, bolje ga boš spoznal. Ljubezen odpira nove in neizmerne

razsežnosti, saj pravi sv. Pavel v  znamenitem hvalospevu ljubezni, ki ga

beremo v drugem berilu današnje nedelje: »Ljubezen se ne ponaša, se

ne napihuje. … Ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se

resnice« (1 Kor 12,4–6).

Prosimo Gospoda, da bi se v moči in luči ljubezni zmogli bližati

sočloveku in Bogu. (Vir: Glasnik)

Verjetno ste že kdaj slišali, da je zadnja nedelja januarja nedelja

Svetega pisma. Vsako nedeljo slišimo poučne odlomke Svetega

pisma, torej je nedelja Svetega pisma vsaka nedelja. Kakšen

pomen ima zato posebna nedelja Svetega pisma?

Na drugem vatikanskem koncilu (1962–1965) so pred vsakim

zasedanjem škofov vsega sveta v procesiji prinesli Sveto pismo in

ga počastili. Pomemben sad tega koncila je dogmatična konstitucija

o Božjem razodetju, ki vernikom zelo priporoča branje Svetega pisma; spremljati ga mora molitev, "da to branje postane pogovor med Bogom in človekom". V duhu tega priporočila so slovenski škofje na predlog svetopisemskih strokovnjakov leta 1990 zadnjo nedeljo januarja razglasili za nedeljo Svetega pisma. Spoznavali naj bi vrednost Božje besede za naše življenje. Za otroke matere Cerkve je Sveto pismo "trdnost vere, hrana in neusahljiv studenec duhovnega življenja" (Kompendij KKC 24). Še posebej bi nas naj spodbudila, da bi redno jemali v roke Sveto pismo in knjige, ki nam njegovo vsebino razlagajo. Silvester Čuk

Svečnica – praznik luči –

praznik Jezusovega darovanja v templju

V katoliški Cerkvi 2. februarja praznujemo praznik Jezusovega darovanja v

templju, ki ga obhajamo štirideset dni po božiču, praznik pa je dobil tudi ime

svečnica, ker na ta dan po stari navadi po cerkvah blagoslavljamo sveče.

Svečnica se praznuje 40 dni po rojstvu Jezusa. Svečnica je dan, ko sta mati

Marija in sveti Jožef odnesla novorojenega sina v tempelj v Jeruzalemu in se

zahvalila Bogu. Na ta dan obhajamo spomin Marijinega očiščevanja, pa tudi

njenega srečanja s Simeonom. Ko jih je Simeon videl, je vedel, da je

Jezus mesija, na katerega Izrael in svet čakata. Vzel je otroka v naročje, se

zahvalil Bogu in naznanil, da bo otrok luč celotnemu svetu.

V spomin temu dogodku, se ob polnoči prižgejo sveče, kot simbol očiščenja.

Sveča ima velik simbolni pomen; ponazarja prazničnost in razsvetljenje teme

duha ter kristjana opominja, da mora biti otrok luči.

Sveti Blaž, škof in mučenec, ki ima god naslednji dan (3. februarja), je

zavetnik zoper bolezni v grlu in spada tudi med 14 pomočnikov v sili.


Sprva so si verniki na njegov god sami polagali na vrat sveče,

blagoslovljene na svečnico. Ljudsko šego pa je Cerkev sprejela v svoj

obrednik.

Tako duhovnik na Blaževo po maši podeljuje vernikom Blažev blagoslov,

Blažev ''žegen'' in jim ob tem podrži dvoje prekrižanih sveč pri vratu. (Vir: Kapitelj)

Ljubezen  vse  prestane

Postavi se ob drugega, da ga podpira in nosi. Stoji mu ob strani, ne

glede na to, kako se razvija in kakšen se pokaže. Ob njem ostaja v vseh

njegovih zmotah in zablodah. Vse to zmore, zato ker vse veruje in vse

upa, ker v drugem vidi dobro in zaupa, da se bo dobro v jedru vedno bolj

razkrivalo. Ljubezen je kot steber, na katerega se drugi lahko nasloni,

steber, ki nosi hišo skupnosti. V ljubezni je mnogo moči. Grška beseda

za »prestati« je »hypomenein«, izhaja iz bojne govorice. Pomeni pa:

ostati, da odbiješ sovražni napad, postaviti se po robu, ne se izogniti.

Ljubezen se ne pusti tako zlahka premagati. Postavi se po robu

sovražnim močem. Verjame v zmago. Močnejša je kot vse, kar bi rado

pokopalo življenje.                                                                     Anselm Grün, O čudežu ljubezni

-------------------------------------------------------------------------------------

NAPOVEDNI KOLEDAR

02.02.: Jezusovo darovanje – svečnica. Sveta maša: Breg 7:30 in

Drulovka 18h.

03.02.: god sv. Blaža. Sveta maša: Breg 7:30 in Drulovka 18h.

Ob 19h seja ŽPS.

05.02.: prvi petek: obisk bolnikov za prejem svetih zakramentov.

06.02.: Drulovka, ob 17:30: častilna molitev pred Najsvetejšim.

10. 02.: Pepelnica: sveta maša: Breg 7:30 in Drulovka 18h.

12.02.:  na Bregu, ob 17h delitev hrane za Karitas.

14.02.:  prva postna nedelja

 

 

Svete maše župnije KRANJ – DRULOVKA/BREG

31. januar

2016

4. NEDELJA med letom

Janez  Bosco,

duhovnik

Breg

Drulovka

Drulovka

7:30

9h

10:30

- za župnijo

- pok. Kapler in Grčar

- Andrej Zalaznik

01. februar

2016

PONEDELJEK

Brgita Irska,

opatinja

Breg

18h

- starši Okorn

02. februar

2016

TOREK

Jezusovo darovanje - svečnica

Breg

Drulovka

7:30

18h

- po namenu (F.)

- starši Bolka

03. februar

2016

SREDA

Blaž, škof,

mučenec

Breg

Drulovka

7:30

18h

- Alojzij Kalan

- Milena Kalan, 30.

dan

04. februar

2016

ČETRTEK

Jožef Leoniški,

kapucin, misijonar

Breg

18h

- Ivan Krištof

05. februar

2016

PETEK – prvi petek

Agata, devica,

mučenka

Breg

Drulovka

7:30

18h

- za duhovne poklice

- Pavla in Milan

Šteblaj

06. februar

2016

SOBOTA – prva

sobota

Pavel Miki, duhovnik

Drulovka

18h

- Tomaž Triler

07. februar

2016

5.NEDELJA med letom  Rozalija

Rendu, redovnica

Breg

Drulovka

Drulovka

7:30

9h

10:30

- v zahvalo za starše

- za župnijo

- stari starši Štremfelj

in Likozar

08. februar

2016

PONEDELJEK

Hieronim Emiliani, red.

ustanovitelj

Breg

18h

- Marija Vrhovšek

09. februar

2016

TOREK

Apolonija, devica,

muč.

Breg

7:30

- Danijela Hostnik

10. februar

2016

SREDA -

pepelnica

Alojzij Stepinac, škof

Breg

Drulovka

7:30

18h

- po namenu (F.)

- Martina Trilar (S.M.)

11. februar

2016

ČETRTEK

Lurška Mati božja,

sv. dan bolnikov

Breg

18h

- pok. Burjekovi

12. februar

2016

PETEK

Feliks, opat

Drulovka

18h

- Alojz Jenko

13. februar

2016

SOBOTA

Gilbert, škof

Drulovka

18h

- starši Hudolin

14. februar

2016

1. POSTNA

NEDELJA

Valentin, duhovnik, mučenec

Breg

Drulovka

Drulovka

7:30

9h

10:30

- za župnijo

- Cecilija Frelih

- starši Pohleven in

Vojko Anderle

TRR župnije Kranj-Drulovka/Breg: 2440  0900  4821  587, Reiffeisen bank