Domov Novice Svet Krajevne skupnosti Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v letu 2011

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v letu 2011

PDF natisni E-pošta

Spoštovane Krajanke in krajani.

Prvo leto dela članov sveta KS Orehek – Drulovka v mandatnem obdobju 2010-2014 je za nami, zato vam posredujem poročilo o doseženih ciljih in rezultatih kateri so bili opravljeni v letu 2011.

 • zagotovili smo opravljanje osnovnih nalog sveta KS
 • organizirali smo praznovanje praznika KS v sodelovanju športniki (balinanje,kegljanje, kolesarjenje, košarka in nogomet)
 • pomagali balinarskemu klubu pri obnovi njihovih prostorov in igrišča
 • sofinancirali smo izvedbo tradicionalnega veleslaloma za krajane naše KS na Soriški planini
 • odboru krajevne organizacije Rdečega križa smo financirali organizacijo srečanja starejših Krajanov ob zaključku leta v osnovni šoli Orehek, ter pomagali pri izvedbah krvodajalskih akcij. Temu odboru krajank krajevne organizacije Rdečega križa se še posebno zahvaljujemo, da so se po nekaj letnem premoru zopet organizirale in pričele delovati pri humanitarnih in socialnih akcijah.
 • pri nakupu zaščitne in reševalne opreme smo s finančno pomočjo pomagali PGD Breg ob Savi, ki deluje na našem območju KS in so njihovi člani prisotni pri organizacijah v osnovni šoli (frankofonski dan, čopkov tek ) krajevnem prazniku.


S pomočjo mestne občine Kranj , katera je finančno podprla naše predloge k izboljšavi ureditve nekaterih površin in objektov v KS pa smo izvedli:


Poleg tega smo v mesecu aprilu in decembru imeli člani sveta v prisotnosti še drugih krajanov naše KS, občinske uprave, vodstva komunale skupni razgovor o poteku gradnje nove čistilne naprave in s tem reševanje problema glede hrupa in smradu. Na tem razgovoru so bili predstavljeni projekti nove čistilne naprave, na katera pa so bile postavljena tudi konkretna vprašanja glede delovanja in vpliva na okolje. Razgovori o tem projektu bodo še potekali. Dogovorjeno je bilo tudi, da se na obrobju naselja Zasavska cesta in Drulovka postavi merilna naprava za merjenje hrupa. O rezultatih pa bomo obveščeni.

Načrti za leta 2012-2013 in predlogi za občinski proračun pa so poleg tradicionalnih letnih prireditev še:

 • Pričetek postopka za odkup in asfaltiranje makadamske ceste ob Drolčevem naselju.
 • Odkup zemljišča za obračališče in parkirišče pri osnovni šoli Orehek.
 • Odkup in ureditev makadamskega parkirišča v Drulovki.(pri Karantaniji)
 • Asfaltiranje makadamske ceste v Špik
 • Odvodnjavanje na nogometnem igrišču v Zarici.
 • Vzdrževanje in ureditev igral v športnem parku Bober (Drulovka)
 • Izgradnja fekalne kanalizacije Pot za krajem.
 • Postavitev svetlobnega signala na prehodu za pešce.
 • Postavitev nadstrešnic in oglasnih tabel na avtobusnih postajališčih.
 • Postavitev ogledala v križišču Savska loka –nova Drulovka.
 • Obnova starega dela šole in vrtca Orehek z zagotovitvijo prostorov za krajevno skupnost.
 • Aktivno sodelovanje s komunalnim podjetjem Kranj glede sortiranja odpadkov in gradnje čistilne naprave


Glede na to , da krajevna skupnost nima svojih prostorov (uporablja jih šola) nima niti uradnih ur sprejemamo vaše pobude in predloge v želji dobrega sodelovanja in razumevanja v dobro vsem krajanom na elektronske naslove članov sveta kateri so zadolženi za posamezna področja.


Predsednik sveta KS

Fajfar Marjan