Domov Novice Sorško polje Sorško polje - približajmo se naravi - program aktivnosti

Sorško polje - približajmo se naravi - program aktivnosti

PDF natisni E-pošta

 

Sorško polje – Približajmo se naravi - Podreča 28.10.2011

 

Sorško polje se nahaja na desnem bregu reke Save med Kranjem, Medvodami in Škofjo Loko. Razdeljeno je na tri občine: Kranj, Škofja Loka in Medvode. To je ravno polje na rečno ledeniškem produ, ki ga je nanesla reka Sava. Podnebje je zmerno celinsko, kar pomeni, da so zime hladne, poletja pa vroča. Polje ima velike zaloge podtalnice, ki je precej onesnažena ,vendar pa se stanje z izgradnjo kanalizacije na posameznih območjih, zbiranjem in odvozom odpadkov, zmanjševanjem industrije izboljšuje. Trenutno poteka projekt za pridobitev Evropskih sredstev za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na delu območja, s prehodom na ekološko kmetijstvo pa bi za izboljšanje kvalitete podtalnice prav tako storili velik korak.

Na tem območju je trenutno močno razvito konvencionalno kmetijstvo, v katerem prevladuje govedoreja v hlevih in je močan poudarek na pridelavi mleka.

Glede na to, da je v zadnjih letih vedno več govora o ekološki pridelavi zelenjave, poljščin in vzreji živine, samo oskrbi , lokalni pridelavi, varovanju okolja in skrbi za zdravje ljudi, je vzklila ideja, da na tem območju, ki ima odlično zaledje za porabo ekološko pridelane hrane in možnosti za razvoj ekološkega turizma, pričnemo z informiranjem ljudi o možnostih, prednostih in potjo do cilja: »Sorško polje - ekološka cona«

Prvi korak: Vzpostavljanje informiranja domačinov z brezplačnimi novicami »Skupaj za zdravje človeka in narave«

V Novicah »Skupaj za zdravje človeka in narave« se mesečno piše o informacijah, ki jih komercialni mediji običajno ne objavljajo, so pa zelo pomembne za ustvarjanje svojega mnenja in pogleda na dogajanje v okolju. Dogovoriti se za točke v vseh 10 krajevnih skupnostih na katerih bo možno dobiti novice in o tem obvestiti prebivalce na območju Sorškega polja.

Drugi korak: Predavanja na temo ekološke ozaveščenosti pri pridelavi in uporabi zelenjave, poljščin in mesa.

Predavanja bi se zvrstila vsako drugo sredo v mesecu od 19,00 do 21,00 ure od novembra 2011 do aprila 2012. 1. predavanje bo v prostorih gasilskega doma v Mavčičah za ostala pa lokacija še ni dogovorjena. Termin predavanj je sicer dogovorjen z gasilci vendar so možne tudi še spremembe. V letošnjem letu bi pričeli s predavanji v Mavčičah, povabili bi ljudi s celotnega območja Sorškega polja, v prihodnje pa bi predavanja prirejali v posameznih krajevnih skupnostih na Sorškem polju in bi s tem skrbeli za povezovanje ljudi s celega območja.

Predavanja so namenjena večjim in manjšim pridelovalcem, ter potrošnikom poljščin, zelenjave in mesa, vrtičkarjem in seveda vsem ostalim zainteresiranim.

Na predavanjih bi krajane seznanili:

 

 • uvodno predavanje bo bolj široko namenjeno vsem osveščenim in tistim, ki jih zanima nekaj več, v njem bo predavateljica obdelali vse spodnje teme na kratko in morda katero, ki ni obdelana v ostalih predavanjih malo bolj podrobno
 • o kakovosti hrane v odvisnosti od načina kmetijske pridelave,
 • z okoljskimi vplivi načinov kmetijske pridelave (konvencionalni, integrirani, ekološki),
 • z gensko spremenjenimi organizmi (GSO) – kako se jim izogniti tudi v živilih živalskega porekla
 • s stanjem ekološke pridelave v svetu, Sloveniji, Gorenjskem, občini Kranj, Sorškem polju
 • zakaj se ljudje odločajo za ekološko pridelavo
 • prednosti ekološke pridelave
 • tržne možnosti za ekološko pridelane poljščine, vrtnine, meso in mleko
 • prednosti ekoloških pridelkov pred konvencionalnimi
 • možnosti povezovanja sosedov, sovaščanov, krajanov, občanov in prebivalcev Sorškega polja
 • vplivi intenzivne pridelave na podtalnico, predvidene omejitve zaradi varovanja podtalnice na Sorškem polju in vpliv omejitev na pridelavo poljščin, vrtnin, mesa in mleka
 • z aktivnostmi, ki potekajo na tem področju v Sloveniji –Dr. Martina Bavec (november)
 • postopek do statusa ekološkega pridelovalca in potrebni vložki, predstavitev certifikacije in subvencije – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM g. Bernard Sadek (december)
 • seznanitev z biodinamično pridelavo vrtnin, poljščin, mesa in mleka –Ajda gorenjska ga. Mihaela Zalokar (januar)
 • seznanitev z aktivnostmi na BC Naklo (februar)
 • pomen ekološko pridelane hrane za človekovo zdravje in osnove za pravilno pripravo obrokov – Društvo Svetlin ga. Marija Novak (marec)
 • predstavitev okoliških ekoloških kmetij - Kozina iz Čirč, Šuštar iz Hotemaž, Šlibar iz Kovorja (april)
 • predstavniki BC Naklo
 • predstavitev delovanja Eko PRLEKIJA - Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij g. Marko Slavič
 • semena - Fanči Perdih

 

Tretji korak: Projekt šolski eko vrt.

Vključitev šol in vrtcev na območju Sorškega polja v zgornji projekt v okviru Inštituta za trajnostni razvoj.

Trenutno je že vključena OŠ Simona Jenka iz Smlednika in vrtec na Orehku, sodelovali pa bomo, da bi se vključili še ostali vrtci in šole in sicer podružnična šola in vrtec Mavčiče, osnovna šola Lucijan Seljak Stražišče in podružnična šola Žabnica, vrtec Živ žav v Stražišču, osnovna šola Cvetka Golarja na Trati pri Škofji Loki s podružnico Reteče in Vrtec Škofja Loka z enotami Ciciban v Sv. Duhu, Pedenjped v Frankovem naselju in enoto Reteče.

Četrti korak: Skupni demonstracijski vzorčni eksperimentalni vrt v sodelovanju z Društvom Svetlin

 

Matjaž Jerala (041 348 199)