Domov Novice Novice Zelenica na Drulovki za dovoz in parkirišče

Zelenica na Drulovki za dovoz in parkirišče

PDF natisni E-pošta

 

V zadnjem času se, glede na objave nekaterih medijev, krajani Drulovke zagotovo sprašujejo, kaj se pravzaprav dogaja z njihovo zelenico, kjer naj bi sprva stala garažna hiša, nato stanovanjski objekt, zdaj pa le-ta služi za dovoz in parkirišče bližnjim sosedom. Zato iz Mestne občine Kranj dajemo pojasnilo.

 

Zemljišče s parcelno številko 558/10, k. o. Drulovka, je že od leta 1982 stavbno zemljišče. Takrat je bila na zelenici, skladno z zazidalnim načrtom Drulovka, predvidena garažna hiša, ki pa ni bila zgrajena. Zemljišče z zelenico so tako začeli uporabljati bližnji sosedje za potrebe dovoza in parkirišča in del te zelenice je postal  makadamsko utrjeno zemljišče.

 

Mestna občina Kranj je v aprilu 2010 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (Uradni list RS, št. 33/2010), na podlagi katerega je na mestu, predvidenem za garažni objekt, dovoljeno graditi eno ali dvostanovanjsko stavbo. Odločitev o takšni spremembi namembnosti je bila sprejeta še v županskem mandatu prejšnjega župana Damijana Perneta.

 

Na podlagi vloge stanovalca sosednjega zemljišča je Mestna občina Kranj zemljišče s parc. št. 558/10, k. o. Breg ob Savi, v letu 2010 in 2011 uvrstila v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj in ga nameravala prodati na javni dražbi. Zaradi številnih pritožb stanovalcev je bila predvidena dražba ustavljena. Sprememba bo tako iz prostorskih aktov umaknjena, tako da ne bo dovoljena gradnja stanovanjskih stavb, temveč gradnja parkirišča ali garaže.

 

Zaradi namere občine, da se parcela proda, je prišlo tudi do spora med dvema krajanoma in Mestno občino Kranj zaradi določitve nujne poti, ko krajana želita preko sporne parcele uveljavljati dostop do objektov. Mestna občina Kranj ustanovitvi nujne poti nasprotuje, saj do stanovanjskih hiš na zemljiščih s parc. št. 559/17 in 559/18, k. o. Breg ob Savi, poteka kategorizirana javna pot. Trenutno glede spora poteka postopek mediacije, ki še ni zaključen in je zaupen, kar pomeni, da nobena od strank v javnost o tem ne daje informacij.

 

Lep dan želim.

 

Mendi Kokot

Služba za stike z javnostjo in protokol

tel. 00386 (0)4 2373-116

GSM: 00386 (0)31 867-547

 

 

 

MESTNA OBČINA KRANJ

Urad direktorja

Slovenski trg 1, 4000 Kranj