Domov Novice Novice Svet KS - objava namere

Svet KS - objava namere

PDF natisni E-pošta

Rok za prijavo je potekel 11.11.2016


 

MESTNA OBČINA KRANJ

SVET

Krajevne skupnosti Orehek Drulovka

Zasavska cesta 53 a, 4000 Kranj

 

Številka: O-1/2016

Datum: 24. 10. 2016

 

Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi za zemljišča parcelna številka 526/2 in 530 k.o. Drulovka

 

V skladu s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Uradni list RS, številka 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU- 1G in 50/2014) ter na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, številka 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) objavljamo namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi za zemljišče parcelna številka 526/2 in 530, k.o. Drulovka.

Zemljišče bo oddano v najem prosilcu za izvajanje športne dejavnosti.

 

Marjan Fajfar

Predsednik Sveta KS Orehek Drulovka

 


Dokument: objava-namere-sp-zarica