Domov Novice Novice Razvoj športnega parka Zarica

Razvoj športnega parka Zarica

PDF natisni E-pošta

Tags: igrišče | krajevna skupnost | nogomet

Razvoj športnega parka Zarica

Začetki Športnega parka Zarica segajo v leto 1978, ko so se zaradi gradnje Delavskega mostu nogometaši (takrat so nastopali pod imenom Filmarji) preselili iz Orehka na novo lokacijo v Zarici. Sprva so uredili skromno nogometno igrišče, ostalih objektov pa ni bilo. Prvi garderobni objekt je bil postavljen leta 1982, v kasnejšem obdobju pa je razvoj potekal prepočasi. Prvi večji premik je bil narejen z izgradnjo teniških igrišč, športni park pa je začel dobivati lepšo podobo s projektom Zarica 2000, ki ga je leta 1998 zasnoval g. Vladimir Lah.

Po občnem zboru nogometnega kluba Zarica 08. 06. 2002, je prišlo pod vodstvom novega predsednika g. Mira Vodana do pospešene prenove športnega parka. V prvi fazi so nogometaši divje odlagališče gradbenega materiala in ostalih odpadkov nadomestili s travnatim nogometnim igriščem, ki danes služi kot pomožno igrišče. V drugi fazi smo sanirali obstoječe nogometno igrišče, ki smo ga opremili z namakalnim sistemom. Hkrati s tem smo pridobili štiri garderobne prostore, med tem ko so bili pisarniški prostori zgrajeni leta 2000. S tem so bili doseženi osnovni pogoji za pridobitev licence za nastopanje v tretji državni nogometni ligi.

V nadaljevanju smo se lotili izgradnje malega nogometnega igrišča z umetno travo, za kar smo pridobili tudi soglasja Osnovne šole Orehek in Osnovne šole Staneta Žagarja. V delu je tudi tribuna , ki ima trenutno 511 sedežev. V letu 2009 so svoj prostor v športnem parku dobili tudi balinarji, maja pa je svoja vrata odprl tudi gostinski objekt »Korner«, ob katerem raste otroško igrišče. Poudariti moramo, da v zadnjem času uživamo podporo med drugimi tudi Krajevne skupnosti Orehek-Drulovka, Mestne občine Kranj in Nogometne zveze Slovenije. Posebno priznanje za delo je prišlo s strani Nogometne zveze Slovenije, saj se je v Športnem parku Zarica pripravljala mlada nogometna reprezentanca.