Domov Novice Novice Ob krajevnem prazniku

Ob krajevnem prazniku

PDF natisni E-pošta
Ob krajevnem prazniku 
 Kranj, avgust 2009
Krajevne skupnosti Orehek-Drulovka 

Letos praznuje naša krajevna skupnost že 45 letnico obstoja. Krajanke in krajani naselij Orehka in Drulovke so jo ustanovili na zboru volivcev 26. aprila 1964 in za svoj krajevni praznik izbrali dan, ko je bil 20. avgusta 1941 na Orehku ustanovljen odbor OF.

Na območju Krajevne skupnosti Orehek-Drulovka danes živi nekaj manj kot 3000 prebivalcev. To nas uvršča med večje krajevne skupnosti v Mestni občini Kranj. Z rastjo števila prebivalcev pa so nastajali problemi praktično na vseh področjih dela in življenja v krajevni skupnosti. Glede na položaj, vlogo in pristojnost, ki jo ima Svet krajevne skupnosti na nivoju lokalne samouprave pa teh problemov ni mogel vedno zadovoljivo rešiti. To je tudi razlog, da v organih Mestne občine Kranj vztrajamo pri zahtevi, da krajevne skupnosti dobijo več pristojnosti pri svojem delu, zlasti pa pri načrtovanju in odločanju o razvoju na svojem območju. Upamo, da bodo tovrstna prizadevanja uspešna in da se bo s tem še povečala učinkovitost upravljanja krajevnih skupnosti v naši občini.

Na področju informiranja že nekaj časa deluje internetna stran naše krajevni skupnosti, ki jo lahko uporabljajo vsa društva in tudi šola. Postavljena je bila z namenom posredovati čim več aktualnih informacij, ki so pomembne za življenje in delo ljudi na območju naše krajevne skupnosti. To so zlasti informacije o delovanju Sveta krajevne skupnosti in tudi Sveta mestne občine Kranj, o dogajanju s področja šolstva, kulture in športa ter družabnega življenja v KS, o problematiki na komunalnem področju ter predvidenih oziroma možnih rešitvah ipd. Zaželene in pomembne pa bi bile tudi povratne informacije o problemih, predlogih in mnenjih ki jih prebivalci želijo posredovati Svetu krajevne skupnosti in širši javnosti. Po nekajletnem delovanju pa se pričakovanja niso uresničila tako kot smo načrtovali. Naša ocena je, da smo se možnosti, ki jih ta medij omogoča, premalo posluževali, zato želimo stanje na tem področju izboljšati.

Na področju socialnega dela je doseženo zgledno sodelovanje z organizacijama Rdečega križa in Zvezo borcev z območja naše krajevne skupnosti. S finančnimi sredstvi sodelujemo pri krvodajalskih akcijah ter pri obiskih in obdaritvah bolnih in onemoglih občank in občanov na domu in v domovih ostarelih.

Sodelovanje z Osnovno šolo Orehek je zlasti na vzgojno kulturnem področju zelo dobro. Člani učiteljskega zbora na čelu z ravnateljico gospo Ivko Sodnik in učenci zgledno sodelujejo s krajevno skupnostjo pri praznovanju jubilejev, pogostitvi starejših občanov in drugih družabnih prireditvah ter ob teh prilikah organizirajo prijetne nastope otrok iz vrtca in osnovne šole, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Na območju naše krajevne skupnosti delujejo tudi gasilci, vendar se tradicionalno združujejo v Prostovoljnem gasilskem društvu Breg ob Savi. Da ima to društvo domicil v sosednji krajevni skupnosti, pri delovanju in organiziranju akcij tudi na našem območju, ni ovira. Vsako leto sodelujejo pri organiziranju krajevnega praznika. Pri razvoju gasilskega društva, pa zaradi dobrega sodelovanja in pomembnosti njihove dejavnosti, sodelujemo tudi mi v okviru naših možnosti s finančnimi sredstvi in drugimi aktivnostmi.

Na področju športa in rekreacije je vsako leto kar nekaj akcij. Športniki-smučarji organizirajo tradicionalno smučarsko tekmovanje v veleslalomu in drugih družabnih igrah na snegu ter smučarske skoke na provizorij skakalnici pri Športnem parku Zarica. Udeležba je vsako leto velika, in tudi organizacija je na visoki ravni. Krajevna skupnost s finančnimi sredstvi podpira organizacijo teh prireditev pri kateri pa aktivno sodelujejo tudi naši člani.

Tudi praznovanje krajevnega praznika ni brez športnih tekmovanj in sodelovanja športnih delavcev in športnikov pri pripravi teh prireditev.

V gradnjo in obnovo športnih objektov je bilo vsako leto vloženo veliko finančnih sredstev in prostovoljnega dela. Finančna sredstva je prispevala krajevna skupnost iz redne dejavnosti in tudi sredstva, ki jih je za te namene pridobila iz proračuna Mestne občine Kranj. Gradili in obnavljali so se športni objekti v Športnem parku Zarica in na območju novega naselja v Drulovki. Športni delavci pa so ta sredstva še povečali s prostovoljnim delom ter pridobivanjem sponzorskih in donatorskih sredstev. Brez teh naporov doseženih rezultatov ne bi bilo. V Športnem parku Zarica so tako v letošnjem letu zgradili nadomestni gostinski objekt ter balinarsko, otroško in nogometno igrišče pokrito z umetno travo.

Na področju komunalne infrastrukture je v letošnjem letu bila po dolgih prizadevanjih obnovljena cesta Breg – Drulovka, pričelo pa se je tudi z gradnjo kanalizacije, javne razsvetljave in obnovo obstoječih komunalnih naprav v Drulovki ob čistilni napravi, protihrupna zaščita pa je že zgrajena.

Na tem področju pa nas čaka še veliko naporov zlasti pri prometnih in ekoloških problemih. Posebno to velja za obnovo čistilne naprave in prenehanje pretovarjanja komunalnih odpadkov, ki se začasno izvaja na območju čistilne naprave. Kljub zagotovilom odgovornih, da bo pretovarjanje izvajano nemoteče za okolje se Svet KS s to aktivnostjo ne strinja.
 
Vabljeni na ogled prireditev v času praznovanja krajevnega praznika.
 

Krajankam in krajanom Orehka in Drulovke v imenu Sveta krajevne skupnosti in v svojem imenu iskreno čestitam ob krajevnem prazniku.
 

                                                Svet krajevne skupnosti Orehek – Drulovka:

                                                            Janez Frelih predsednik 

 

Športniki so o razvoju Športnega parka Zarica povedali sledeče:

-NK Kranj ŠP Zarica
-BK Zaricai
-Dr-Lovka
-PGD Breg ob Savi