Domov Novice Novice Največja infrastrukturna gradnja na Gorenjskem zaključena po načrtih

Največja infrastrukturna gradnja na Gorenjskem zaključena po načrtih

PDF natisni E-pošta

Kranj, 17. november 2015 – »Zgradili smo 35 kilometrov fekalnega kanala in 20 kilometrov meteornega. Zakaj sta ti dve številki tako impresivni? Če ne bi bilo evropskih sredstev, bi tako infrastrukturo občina gradila šestkrat dalj časa ali vsaj 12 let. Tako pa smo naredili velik preskok v razvoju infrastrukture. Ta je pod zemljo, nad zemljo pa smo dobili 106.000 kvadratnih metrov asfalta, kar bi v običajnih razmerah delali okoli 10 let,« je župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar s številkami ponazoril izjemen pomen v zadnjih desetletjih največjih infrastrukturnih projektov na Gorenjskem na zaključnem dogodku v Kranju.

Mestna občina Kranj je zaključek gradenj obeležila z dogodkom, na katerega je povabila vse občane kranjske in sosednjih občin. Zaključni dogodek je prinesel multimedijsko predstavitev poteka gradenj na območjih občin Kranj, Naklo, Šenčur in Preddvor s sliko in besedo na Slovenskem trgu. S sliko in besedo je bila opredmetena količino dela in dodana vrednost, ki sta jo investiciji v vodovodno in kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo prinesli za vse štiri občine. Hkrati je bila priložnost za druženje in stik z občani ob veselem trenutku, ko dobivamo komunalno infrastrukturo za naslednji pet in več desetletij. Vrednost gradnje kanalizacijskega omrežja in nadgradnje čistilne naprave znaša 55 milijonov evrov, oskrbe s pitno vodo pa 15 milijonov evrov. Oba projekta skupaj torej prinašata 70 milijonov evrov vredno komunalno infrastrukturo za štiri gorenjske občine. Od tega je vrednost del v kranjski občini 58 milijonov evrov.

Predstavitve najprej na Centralni čistilni napravi Kranj (za sodelujoče v projektih) in nato še v centru Kranja so se poleg županov sosednjih občin, Marka Mravlje iz Naklega in Cirila Kozjeka iz Šenčurja, udeležili tudi Leon Behin, generalni direktor Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor, ter predstavniki izvajalcev, Srdjan Prtina iz češke družbe OHL in iz kranjske partnerice Gorenjske gradbene družbe Branko Žiberna, na čistilni napravi pa je bila prisotna tudi veleposlanica Republike češke v Sloveniji Vera Zemónova.

Na Slovenskem trgu je oba projekta simbolično zaključila tudi predaja pitnika v uporabo, v upravni stavbi čistilne naprave pa bo predstavitvam v prihodnjih letih in desetletjih služila maketa čistilne naprave, na kateri se da nazorno razložiti njeno delovanje. Maketo  in pitnik sta občini donirala izvajalca del, podjetji OHL in Gorenjska gradbena družba.

 

Kaj smo zgradili

GORKI

Rekonstrukcija in nadgradnja centralne čistilne naprave Kranj:

 

 • Nadgradili smo čistilno napravo na območju že obstoječe, ki je imela relativno zastarelo tehnologijo. Čistilna naprava je z nadgradnjo dimenzionirana na 95.000 populacijskih enot,
 • 31 objektov smo zgradili na novo, 4 obstoječe smo rekonstruirali (upravna stavba, gnilišči, strojnica, transformatorska postaja), ostale objekte obstoječe CČN pa porušili.
 • CČN Kranj bo čistila odpadne vode, ki bodo vanjo pritekle iz mestne občine Kranj in občin Naklo ter Šenčur.
 • CČN Kranj bo z najsodobnejšo tehnološko opremo zagotavljala kar najboljše možno čiščenje odpadne vode ter s tem v največji možni meri varovala okolje.

 

 

Gradnja kanalizacijskega omrežja v mestni občini Kranj:

 

 • Bitnje–Šutna–Žabnica: dolžina zgrajene fekalne kanalizacije 23.065 metrov,
 • Kokrica: dolžina zgrajene fekalne kanalizacije 5250 metrov,
 • Kokrški log–Kokrški breg–Huje–Partizanska cesta–Skalica–Zlato polje-sever: dolžina zgrajene fekalne kanalizacije 6630 metrov.

 

Gradnja povezovalnega kanala v občini Šenčur: skupna dolžina odsekov: 6439 metrov.

Gradnja povezovalnega kanala v občini Naklo: dolžina zgrajene fekalne kanalizacije  5372 metrov.

 

Oskrba s pitno vodo

Magistralni vodovod Bašelj–Kranj:

 

 • dolžina: 10.081 metrov:
 • povečala se je zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo, učinkovitejše je upravljanje z vodovodnimi sistemi za zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo ne glede na stanje posameznega vodnega vira.

 

Vodohran Zeleni hrib:

 

 • prostornina 1500 kubičnih metrov
 • obstoječemu vodohranu kapacitete 1050 kubičnih metrov je bil zgrajen novi kapacitete 1500 kubičnih metrov;
 • vodohran Zeleni hrib se nahaja na nadmorski višini 478 metrov. Voda vanj doteka gravitacijsko in brez dodatnih črpanj. Tako je dosežena najnižja možna cena vode in s tem kar največja ekonomičnost delovanja sistema.

 

Ultrafiltracija Bašelj: pritok 130 l/s.


Gradnja vodovoda na trasi Zadraga–Naklo:

 

 • dolžina: 6882 metrov.
 • Z njegovo izvedbo je zagotovljena zanesljiva oskrba s pitno vodo za vse prebivalce občine Naklo, hkrati pa ta vodovod zagotavlja rezervni vodni vir za sistem mestne občine Kranj.

 

 

Kaj smo pridobili

GORKI

 

 • Projekt odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja predstavlja največjo investicijo na področju komunalne infrastrukture v zadnjih 40 letih na območju vključenih občin: Kranj, Naklo in Šenčur.
 • V okviru projekta smo zgradili celovit sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda na omenjenem območju. Dela so vključevala nadgradnjo in rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Kranj in gradnjo pripadajočih kanalizacijskih sistemov.
 • Osnovni cilj projekta je bil odpraviti vrsto let trajajočo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda, ki imajo negativne posledice tako na okolje kot na zdravje ljudi, ter pridobiti celovit sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
 • Skupaj v vseh treh občinah smo zgradili kar dobrih 46 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja ter nadgradili in rekonstruirali Centralno čistilno napravo Kranj.

 

 

Oskrba s pitno vodo

 

 • 51.038 prebivalcem občin Preddvor, Nakla in Kranja smo zagotovili nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo. Povečali smo zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo, učinkovitejše upravljanje z vodovodnimi sistemi do zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo.
 • Z gradnjo vodovoda na trasi Bašelj–Kranj (10 km) je bila zagotovljena nemotena in varna oskrba z neoporečno pitno vodo za prebivalce. Zgrajena sta bila vodohran Zeleni hrib in Ultrafiltracija Bašelj,
 • Vodovod na trasi Zadraga–Naklo zagotavlja dodatni/rezervni vodni vir za občini Kranj in Naklo.
 • S tem investicijskim projektom dosegamo ustrezne okoljske standarde, zlasti pa odpravljamo težave, povezane z zagotavljanjem zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo.

 

 

Računica – koliko so nas investicije stale

 

Projekt oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 3. Sklop:

 

 • vodovod Bašelj-Kranj:
  • delež  občin Kranj, Preddvor in Naklo: 4.673.526,02 EUR brez DDV
  • Kohezijski sklad Evropske unije: 5.607.946,10 EUR brez DDV
  • Republika Slovenije: 989.637,55 EUR brez DDV
  • skupaj: 11.271.109,67 EUR brez DDV oz.
  • skupaj: 13.750.753,80 EUR z DDV
 • vodovod Zadraga-Naklo:
  • delež Občine Naklo: 157.331,08 EUR brez DDV
  • Kohezijski sklad Evropske unije: 811.059,13 EUR brez DDV
  • Republika Slovenije: 143.128,09 EUR brez DDV
  • skupaj:  1.111.518,30 EUR brez DDV oz. skupaj:  1.356.052,33 EUR z DDV

 

Skupaj oba vodovoda: 12.382.627,97 EUR brez DDV oziroma 15.106.806,12 EUR z DDV.

 

Projekt GORKI- 2. sklop (1. faza):

 

 • delež Mestne občine Kranj: 14.437.848,57 EUR brez DDV
 • delež Občine Šenčur: 210.944,01 EUR brez DDV
 • delež Občine Naklo: 156.862,10 EUR brez DDV
 • Kohezijski sklad Evropske unije:  26.189.407,15 EUR brez DDV
 • Republika Slovenije:  4.621.660,08 EUR brez DDV

 

skupaj 45.248.915,80 EUR brez DDV oz. skupaj 55.203.677,27 EUR z DDV

----------------

Naj pomen investicij osvetlita še dve izjavi:

Občanka s Skalice: »Ko se je začelo govoriti o projektu Gorki in kanalizaciji za našo Skalico, me je bilo kar strah in sem se veselila vsakega odlašanja o začetku del. Ja, prav vse me je skrbelo, od zapor naših poti v naselju, parkiranja avtomobilov, možnosti prihoda interventnih vozil do vremenskih razmer, eventualne prekinitve internetne napeljave in še kaj bi se našlo. No, potem pa je lani v oktobru prišel dan D … treba se je bilo sprijazniti. Prišli zelo prijazni in simpatični gospodje in začeli kopati in to vsak dan, vključno v sobotah … Poudarjam, da so bili izredno marljivi in so nas vedno opozorili, kdaj ni možno z avtom priti domov ali pa tudi peš ne … Potrebna je bila iznajdljivost v logistiki. Kadar je bilo blato, sem si pač na koncu naselja zamenjala čevlje in škornje pustila v grmovju. Tedenska nabave hrane: avto do vhoda v naselje, potem pa voziček, večkrat so tudi pridni mojstri pomagali. S skupnimi močmi smo zmogli vse. Malo sem tarnala, ko je bilo potrebno prekopati trato na vrtu za napeljavo do glavnega voda, vendar je bilo vse narejeno v pičlih treh dneh. Obljuba, da bodo dela trajala od oktobra 2014 do maja 2015 je bila popolnoma izpolnjena. Bravo, fantje … Danes smo prejeli se odločbo Komunale Kranj za priklop v omrežje.«

 

Marjan Fajfar, predsednik sveta KS Orehek – Drulovka o Centralni čistilni napravi Kranj: »V krajevni skupnosti danes verjamemo, da bo nova čistilna naprava za krajane sprejemljiva, ker je njena izgradnja rezultat kakovostne in preverjene tehnologije ter izkušenih strokovnjakov. Verjamemo, da bo objekt deloval brez hrupa in brez onesnaževanja zraka oziroma smradu in da bo zagotovljen eden od osnovnih pogojev dobrega sodelovanja ter strokovno in redno vzdrževanje naprave. Prav tako pričakujemo, da bo spomladi realiziran tudi drugi del načrta, po katerem naj bi okolica čistilne naprave zaživela kot lepo urejen zelen park, namenjen sprehajalcem in rekreativcem.«

 


Novica s fotografijami je objavljena na tej povezavi:

http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,kranj_moje_mesto,aktualno,novice.htm&showNews=NEWSOOYYAP11172015205720&cPage=1