Domov Novice Gasilci Pregled delovanj PGD Breg ob Savi v prvi polovici leta 2011

Pregled delovanj PGD Breg ob Savi v prvi polovici leta 2011

PDF natisni E-pošta

Tags: breg | drulovka | društvo | gasilci


PGD Breg ob Savi je z julijem zaključilo zelo uspešno prvo polovico leta 2011, tako na preventivnem kot operativnem področju. Aktivnosti se tako kot vsako leto začnejo že v januarju z občnim zborom, kjer se pregleda delovanje društva v preteklem letu in se postavijo smernice za tekoče leto. Člani se udeležijo tudi občnih zborov v sosednjih društvih ter sodelujejo na občnega zbora Gasilske zveze Mestne občine Kranj.

Vse dejavnosti v tem polletnem obdobju bi lahko razdelili v:

-IZOBRAŽEVANJA

-MOKRE VAJE PO TOČKOVNIKU

-TEKMOVANJA

-SODELOVANJE NA PRIREDITVAH, SREČANJIH,

-OSTALE AKTIVNOSTI

 

IZOBRAŽEVANJA

Na preventivnem področju smo prve mesece izkoristili za izobraževanje saj so se naši člani udeležili sledečih izobraževanj.

 

-4 člani so sodelovali na tečaju vrvne tehnike

-8 tečajnikov se je udeležilo tečaja radio zvez v marcu

-3 tečajniki so se udeležili tečaja informatik v marcu

-3 tečajniki so se udeležili tečaja za gasilskega častnika

-2 člana sta sodelovala na tečaju reševanja s helikopterjem

-2 člana sta se udeležila tečaja za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A

-4 tečajniki so opravili tečaj za strojnika v marcu

Predvsem poveljnik Marko Šimnovec je zaslužen, da se je 26 članov udeležilo omenjenih izobraževanj.

 

MOKRE VAJE PO TOČKOVNIKU

Izvedli smo vse predpisane vaje po točkovniku v spomladanskem delu in sicer to zelo uspešno, saj se je vaj udeleževalo med 25 in 35 članov. 08.04 smo izvedli prvo vajo po točkovniku na kateri so sodelovali tako pionirji kot mladinci in člani. Vajo smo izvedli na objekt Petra Jerič na Bregu ob Savi. 08.06 je bila komisijska vaja na objektu Porenta Janeza.

 

TEKMOVANJA

Tekmovanja so se pričela v mesecu maju. Najprej so se članice in člani udeležili tekmovanja na Kokrici in sicer 07.05.2011. Sledilo je tekmovanje Gasilske zveze mestne občine Kranj na Brdu. Tekmovanja smo se udeležili s veterani, članicami, člani, mladinkami, mladici, pionirji in pionirkami. Vse ekipe so na tekmovanju predvsem pa na vajah pokazali veliko volje, znanja in tudi dobrih rezultatov. Med dobitniki odličij so bili veterani 3. mesto, mladinke 2. mesto in pionirke 3. mesto. Vse ekipe so se uvrstile na regijsko tekmovanje, ki bo v jesenskem času.

Gasilska mladina je sodelovala tudi na orientaciji, ki je potekalo 21.05.2011 na Kokrici. Pionirke v sestavi Tina Urh, Leja Šimnovec in Gabi Porenta je dosegla odlično drugo mesto in se uvrstila na regijsko tekmovanje, ki je potekalo 11.06. na Šobcu. Tudi ostale ekipe so tekmovale zavzeto.

 

SODELOVANJE NA PRIREDITVAH IN SREČANJIH

Tekom leta so se naši člani predvsem pa veterani udeleževali različnih prireditev v sosednjih društvih. Tako smo sodelovali v maju na Florjanovi maši v Mavčičah, junija smo se udeležili praznovanja PGD Besnica ob prevzemu novega vozila, ter 25.6.2011 90 letnice delovanja PGD Kokrica. Članice so sodelovale na srečanju članic na Kokrici 24.06.2011.

 

OSTALE AKTIVNOSTI

Naši člani aktivno sodelujejo tudi v organih Gasilske zveze Mestne občine Kranj, saj so člani tako v predsedstvu, poveljstvu in komisijah za mladino ter preventivo.

Pomagali smo pri organizaciji tekmovanja društva mladi gasilec v Žabnici 28.05.2011. V maju je osem naših članov pomagalo pri selitvi knjižnice Kranj v nove prostore.

Veliko dela je bilo narejenega tudi na rednem vzdrževanjem opreme in vozil.

Društvo sodeluje tudi z OŠ Orehek in KS Orehek Drulovka.

 

Breg ob Savi; 06.07.2011

 

pregled pripravil:

Stanislav Porenta

 

Gasilci PGD Breg ob Savi

Gasilci PGD Breg ob Savi

Gasilci PGD Breg ob Savi

Gasilci PGD Breg ob Savi

Gasilci PGD Breg ob Savi