Domov

Sorško polje - Približajmo se naravi

PDF natisni E-pošta
Sreda, 02 November 2011 23:18

 

Vabilo na 1. predavanje - ga. Bavec

 

Bi radi slišali, kam vse to pelje?

Kaj nas čaka v prihodnosti?

Kaj lahko naredimo za okolje, v katerem živimo – Sorško polje?

Kaj lahko naredimo za svoje zdravje?

Če vam po glavi rojijo podobna vprašanja kot meni, vas vabim, da se nam pridružite na predavanjih, ki jih za vas organiziramo v prostorih krajevnih skupnosti na območju Sorškega polja.

Mediji nas vsak dan bombardirajo z dogodki iz celega sveta, zato se preveč ukvarjamo s katastrofami in težavami drugih ljudi po svetu, na sebe in okolje okrog nas pa pozabljamo. Polni smo idej, kaj bi bilo lahko bolje, če bi drugi kaj drugače naredili ali se drugače odločili.

Pozabljamo pa, da smo soodgovorni za marsikaj, kar nam zdaj ni všeč in da se moramo prav vsi vključiti v spreminjanje razmer, ki nam ne odgovarjajo. Vsak lahko pri sebi naredi kako spremembo v korist boljšega zdravja zase in za

družino, za bolj naravno pridelovanje hrane v vrtu ali na polju, da ohranimo zdravo zemljo, vodo in zrak. S svojim zgledom pritegnemo sčasoma še druge in več ko nas bo, bolj se bo slišal naš glas, posnemovalcev bo več in več in po naravnih zakonitostih tako iz malega raste veliko.

O tem, kaj lahko naredimo za sebe in za okolje – tu, pri nas, za naše Sorško polje, bomo govorili v sklopu 6 predavanj, ki bodo potekala od novembra 2011 do aprila 2012, vsako drugo sredo v mesecu, ob 19. uri v prostorih

krajevnih skupnosti na Sorškem polju.

Prvo predavanje z naslovom

»Trajnostni vidiki kmetijstva v Sloveniji (in na Sorškem polju) včeraj, danes, jutri«

bo v sredo, 9.11.2011, ob 19. uri, v prostorih Gasilskega društva Mavčiče v Mavčičah 69.

 

Z okoljskimi vplivi kmetijstva, vplivom načina kmetijske pridelave na kakovost hrane in možnostmi izbire potrošnikov in pridelovalcev/rejcev v prihodnje nas bo seznanila redna profesorica dr. Martina Bavec, univ. dipl. inž. kmetijstva s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru.

Dr. Martina Bavec je v zadnjih dvajsetih letih osnovala in oblikovala razvoj na področju ekološkega kmetijstva v Sloveniji, ter sosednjih državah. Aktivno spodbuja ekološko kmetijstvo s posebnim poudarkom na zelenjadarstvu.

Tekom ciklusa predavanj do aprila 2012 bomo govorili o naslednjih temah:

 

 • o postopku pridobitve statusa ekološkega pridelovalca, certifikaciji in subvencijah,
 • ali lahko verjamemo, da je hrana, ki jo kupujemo, res pridelana ekološko,
 • o biodinamični pridelavi in predelavi hrane - vrtnin, poljščin, mesa, zelišč,
 • o semenih – zakaj izbrati ekološka semena?
 • o aktivnostih na Biotehniškem centru Naklo
 • o aktivnostih kmetijsko svetovalne službe na področju ekološke pridelave,
 • o pomenu ekološko pridelane hrane za človekovo zdravje
 • predstavitev okoliških ekoloških kmetij
 • potrebnih vložkih,

 

Prav vsi – kmetje, vrtičkarji in potrošniki ste vabljeni na prvo in vsa naslednja predavanja (vabila bomo pošiljali sproti, objavljena bodo tudi na spletnih straneh vaših krajevnih skupnosti), pa tudi k sodelovanju pri organizaciji predavanj in drugih aktivnosti. S skupnimi močmi želimo ustvarjati boljše možnosti za zdravo življenje v našem okolju in pristnejše sožitje z naravo, ter spodbuditi k tesnejšemu sodelovanju krajane celotnega območja, ki obkroža Sorško polje.

Vstopnine ni, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki za pokritje stroškov organizacije predavanj.

Za morebitne predloge in pomoč pri organizaciji pokličite 041 348 199 Matjaž.

 

Krajevne skupnosti na območju Sorškega polja

 

 

Sorško polje - približajmo se naravi - program aktivnosti

PDF natisni E-pošta
Sreda, 02 November 2011 23:23

 

Sorško polje – Približajmo se naravi - Podreča 28.10.2011

 

Sorško polje se nahaja na desnem bregu reke Save med Kranjem, Medvodami in Škofjo Loko. Razdeljeno je na tri občine: Kranj, Škofja Loka in Medvode. To je ravno polje na rečno ledeniškem produ, ki ga je nanesla reka Sava. Podnebje je zmerno celinsko, kar pomeni, da so zime hladne, poletja pa vroča. Polje ima velike zaloge podtalnice, ki je precej onesnažena ,vendar pa se stanje z izgradnjo kanalizacije na posameznih območjih, zbiranjem in odvozom odpadkov, zmanjševanjem industrije izboljšuje. Trenutno poteka projekt za pridobitev Evropskih sredstev za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na delu območja, s prehodom na ekološko kmetijstvo pa bi za izboljšanje kvalitete podtalnice prav tako storili velik korak.

Na tem območju je trenutno močno razvito konvencionalno kmetijstvo, v katerem prevladuje govedoreja v hlevih in je močan poudarek na pridelavi mleka.

Glede na to, da je v zadnjih letih vedno več govora o ekološki pridelavi zelenjave, poljščin in vzreji živine, samo oskrbi , lokalni pridelavi, varovanju okolja in skrbi za zdravje ljudi, je vzklila ideja, da na tem območju, ki ima odlično zaledje za porabo ekološko pridelane hrane in možnosti za razvoj ekološkega turizma, pričnemo z informiranjem ljudi o možnostih, prednostih in potjo do cilja: »Sorško polje - ekološka cona«

Prvi korak: Vzpostavljanje informiranja domačinov z brezplačnimi novicami »Skupaj za zdravje človeka in narave«

V Novicah »Skupaj za zdravje človeka in narave« se mesečno piše o informacijah, ki jih komercialni mediji običajno ne objavljajo, so pa zelo pomembne za ustvarjanje svojega mnenja in pogleda na dogajanje v okolju. Dogovoriti se za točke v vseh 10 krajevnih skupnostih na katerih bo možno dobiti novice in o tem obvestiti prebivalce na območju Sorškega polja.

Drugi korak: Predavanja na temo ekološke ozaveščenosti pri pridelavi in uporabi zelenjave, poljščin in mesa.

Predavanja bi se zvrstila vsako drugo sredo v mesecu od 19,00 do 21,00 ure od novembra 2011 do aprila 2012. 1. predavanje bo v prostorih gasilskega doma v Mavčičah za ostala pa lokacija še ni dogovorjena. Termin predavanj je sicer dogovorjen z gasilci vendar so možne tudi še spremembe. V letošnjem letu bi pričeli s predavanji v Mavčičah, povabili bi ljudi s celotnega območja Sorškega polja, v prihodnje pa bi predavanja prirejali v posameznih krajevnih skupnostih na Sorškem polju in bi s tem skrbeli za povezovanje ljudi s celega območja.

Predavanja so namenjena večjim in manjšim pridelovalcem, ter potrošnikom poljščin, zelenjave in mesa, vrtičkarjem in seveda vsem ostalim zainteresiranim.

Na predavanjih bi krajane seznanili:

 

 • uvodno predavanje bo bolj široko namenjeno vsem osveščenim in tistim, ki jih zanima nekaj več, v njem bo predavateljica obdelali vse spodnje teme na kratko in morda katero, ki ni obdelana v ostalih predavanjih malo bolj podrobno
 • o kakovosti hrane v odvisnosti od načina kmetijske pridelave,
 • z okoljskimi vplivi načinov kmetijske pridelave (konvencionalni, integrirani, ekološki),
 • z gensko spremenjenimi organizmi (GSO) – kako se jim izogniti tudi v živilih živalskega porekla
 • s stanjem ekološke pridelave v svetu, Sloveniji, Gorenjskem, občini Kranj, Sorškem polju
 • zakaj se ljudje odločajo za ekološko pridelavo
 • prednosti ekološke pridelave
 • tržne možnosti za ekološko pridelane poljščine, vrtnine, meso in mleko
 • prednosti ekoloških pridelkov pred konvencionalnimi
 • možnosti povezovanja sosedov, sovaščanov, krajanov, občanov in prebivalcev Sorškega polja
 • vplivi intenzivne pridelave na podtalnico, predvidene omejitve zaradi varovanja podtalnice na Sorškem polju in vpliv omejitev na pridelavo poljščin, vrtnin, mesa in mleka
 • z aktivnostmi, ki potekajo na tem področju v Sloveniji –Dr. Martina Bavec (november)
 • postopek do statusa ekološkega pridelovalca in potrebni vložki, predstavitev certifikacije in subvencije – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM g. Bernard Sadek (december)
 • seznanitev z biodinamično pridelavo vrtnin, poljščin, mesa in mleka –Ajda gorenjska ga. Mihaela Zalokar (januar)
 • seznanitev z aktivnostmi na BC Naklo (februar)
 • pomen ekološko pridelane hrane za človekovo zdravje in osnove za pravilno pripravo obrokov – Društvo Svetlin ga. Marija Novak (marec)
 • predstavitev okoliških ekoloških kmetij - Kozina iz Čirč, Šuštar iz Hotemaž, Šlibar iz Kovorja (april)
 • predstavniki BC Naklo
 • predstavitev delovanja Eko PRLEKIJA - Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij g. Marko Slavič
 • semena - Fanči Perdih

 

Tretji korak: Projekt šolski eko vrt.

Vključitev šol in vrtcev na območju Sorškega polja v zgornji projekt v okviru Inštituta za trajnostni razvoj.

Trenutno je že vključena OŠ Simona Jenka iz Smlednika in vrtec na Orehku, sodelovali pa bomo, da bi se vključili še ostali vrtci in šole in sicer podružnična šola in vrtec Mavčiče, osnovna šola Lucijan Seljak Stražišče in podružnična šola Žabnica, vrtec Živ žav v Stražišču, osnovna šola Cvetka Golarja na Trati pri Škofji Loki s podružnico Reteče in Vrtec Škofja Loka z enotami Ciciban v Sv. Duhu, Pedenjped v Frankovem naselju in enoto Reteče.

Četrti korak: Skupni demonstracijski vzorčni eksperimentalni vrt v sodelovanju z Društvom Svetlin

 

Matjaž Jerala (041 348 199)

 

 

Obvestilo - Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola - oktober 2011

PDF natisni E-pošta
Sobota, 24 September 2011 17:56

Tags: holesterol | krvni tlak | picerija Karantanija | rdeči križ | sladkor

Rdeči Križ - Orehek Drulovka

OBVESTILO

 

Krajevna organizacija Rdečega križa Orehek Drulovka vas vabi

 

v soboto, 1. oktobra 2011, od 8.00 do 10.00

na preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola

ter meritve MKG z ultrazvokom

 

PRISPEVEK za meritve sladkorja, holesterola in krvnega pritiska bo 5,00 €.

 

UZ meritve kostne gostote bodo v okviru prireditev Svetovnega dne osteoporoze in bodo za vse obiskovalce brezplačne.

 

Meritve bodo potekale v posebni sobi Pizzerije Karantanija.

 

Vsi, ki si boste preverili krvni sladkor in holesterol, morate biti tešč. S seboj prinesite evidenčni kartonček, če niste prvič in ga že imate.

 

Predsednica KO RK Orehek Drulovka:

Marija Sokol, l.r.

 


 

Vabilo - krvodajalska akcija september 2011

PDF natisni E-pošta
Petek, 23 September 2011 08:13

Tags: krvodajalska akcija | rdeči križ | vabilo

 
Z ljudmi življenje lahko živite,
množite srečo vsakdana ali
razpolovite njihovo in svojo bol.
Ljudi, ki bi lahko preživeli
že z nekaj kapljami Vaše krvi,
je vsak dan več.
Pomagajte jim ohraniti življenje.

 

VABILO

Krvodajalska akcija bo

v ČETRTEK, 29.9.2011 od 7:00 do 13:00

v dvorani PROŠPORT STRAŽIŠČE, Jernejeva ul.12


Avtobus Vas bo čakal ob 8:10 na avtobusni postaji (smer Kranj).

 

S seboj prinesite krvodajalsko izkaznico in osebni dokument s sliko. Ob vpisu ne pozabite opozoriti na morebitne spremembe v naslovu, priimku in zaposlitvi.

Nekaj dni prej pokažite vabilo svojemu delodajalcu, da Vam bo odobril prost, plačan dan.

Pred odvzemom krvi Vas bodo zdravniško pregledali. Vljudno prosimo, da na dan odvzema ne jeste nič mastnega in ne pijete mleka. Priporočamo čaj, kruh z marmelado, sadje in podobno.

Iskrena hvala za plemenito dejanje, saj boste s svojo krvjo marsikomu vrnili zdravje ali celo rešili življenje.

 

KO RK Orehek Drulovka
Predsednica Marija Sokol, l.r.
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA KRANJ
Predsednik: Marjan Gantar, l.r.


 

Viteške igre Orehek 2011 - program prireditve

PDF natisni E-pošta
Ponedeljek, 22 Avgust 2011 20:20

Tags: igre | orehek | prireditev | viteške igre

PROGRAM PRIREDITVE 27.8.2011

15:00 -  Prijava tekmovalcev paralelnega jahanja na izpadanje

15:30 -  Ogled tekmovalne proge

16:00 -  Pričetek tekmovanja VITEŠKE IGRE OREHEK 2011

17:00 -  Pričetek zabavnega dela prireditve z narodno zabavnim ansamblom

17:30 -  Razglasitev rezultatov najboljših vitezov in podelitev nagrad

19:30 -  Nastop plesne skupine liledance Colorado (cowgirls)

20:00 -  Drugi del zabavnega programa z živo glasbo

00:00 - Zaključek prireditve Viteške igre Orehek 2011

 

Thumbnail


Oglejte si slike - Viteške igre Orehek 2011


 

 
<< Začetek < Prejšnja 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL