Domov

Največja infrastrukturna gradnja na Gorenjskem zaključena po načrtih

PDF natisni E-pošta
Nedelja, 22 November 2015 21:00

Kranj, 17. november 2015 – »Zgradili smo 35 kilometrov fekalnega kanala in 20 kilometrov meteornega. Zakaj sta ti dve številki tako impresivni? Če ne bi bilo evropskih sredstev, bi tako infrastrukturo občina gradila šestkrat dalj časa ali vsaj 12 let. Tako pa smo naredili velik preskok v razvoju infrastrukture. Ta je pod zemljo, nad zemljo pa smo dobili 106.000 kvadratnih metrov asfalta, kar bi v običajnih razmerah delali okoli 10 let,« je župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar s številkami ponazoril izjemen pomen v zadnjih desetletjih največjih infrastrukturnih projektov na Gorenjskem na zaključnem dogodku v Kranju.

Mestna občina Kranj je zaključek gradenj obeležila z dogodkom, na katerega je povabila vse občane kranjske in sosednjih občin. Zaključni dogodek je prinesel multimedijsko predstavitev poteka gradenj na območjih občin Kranj, Naklo, Šenčur in Preddvor s sliko in besedo na Slovenskem trgu. S sliko in besedo je bila opredmetena količino dela in dodana vrednost, ki sta jo investiciji v vodovodno in kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo prinesli za vse štiri občine. Hkrati je bila priložnost za druženje in stik z občani ob veselem trenutku, ko dobivamo komunalno infrastrukturo za naslednji pet in več desetletij. Vrednost gradnje kanalizacijskega omrežja in nadgradnje čistilne naprave znaša 55 milijonov evrov, oskrbe s pitno vodo pa 15 milijonov evrov. Oba projekta skupaj torej prinašata 70 milijonov evrov vredno komunalno infrastrukturo za štiri gorenjske občine. Od tega je vrednost del v kranjski občini 58 milijonov evrov.

Predstavitve najprej na Centralni čistilni napravi Kranj (za sodelujoče v projektih) in nato še v centru Kranja so se poleg županov sosednjih občin, Marka Mravlje iz Naklega in Cirila Kozjeka iz Šenčurja, udeležili tudi Leon Behin, generalni direktor Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor, ter predstavniki izvajalcev, Srdjan Prtina iz češke družbe OHL in iz kranjske partnerice Gorenjske gradbene družbe Branko Žiberna, na čistilni napravi pa je bila prisotna tudi veleposlanica Republike češke v Sloveniji Vera Zemónova.

Na Slovenskem trgu je oba projekta simbolično zaključila tudi predaja pitnika v uporabo, v upravni stavbi čistilne naprave pa bo predstavitvam v prihodnjih letih in desetletjih služila maketa čistilne naprave, na kateri se da nazorno razložiti njeno delovanje. Maketo  in pitnik sta občini donirala izvajalca del, podjetji OHL in Gorenjska gradbena družba.

 

Kaj smo zgradili

GORKI

Rekonstrukcija in nadgradnja centralne čistilne naprave Kranj:

 

 • Nadgradili smo čistilno napravo na območju že obstoječe, ki je imela relativno zastarelo tehnologijo. Čistilna naprava je z nadgradnjo dimenzionirana na 95.000 populacijskih enot,
 • 31 objektov smo zgradili na novo, 4 obstoječe smo rekonstruirali (upravna stavba, gnilišči, strojnica, transformatorska postaja), ostale objekte obstoječe CČN pa porušili.
 • CČN Kranj bo čistila odpadne vode, ki bodo vanjo pritekle iz mestne občine Kranj in občin Naklo ter Šenčur.
 • CČN Kranj bo z najsodobnejšo tehnološko opremo zagotavljala kar najboljše možno čiščenje odpadne vode ter s tem v največji možni meri varovala okolje.

 

 

Gradnja kanalizacijskega omrežja v mestni občini Kranj:

 

 • Bitnje–Šutna–Žabnica: dolžina zgrajene fekalne kanalizacije 23.065 metrov,
 • Kokrica: dolžina zgrajene fekalne kanalizacije 5250 metrov,
 • Kokrški log–Kokrški breg–Huje–Partizanska cesta–Skalica–Zlato polje-sever: dolžina zgrajene fekalne kanalizacije 6630 metrov.

 

Gradnja povezovalnega kanala v občini Šenčur: skupna dolžina odsekov: 6439 metrov.

Gradnja povezovalnega kanala v občini Naklo: dolžina zgrajene fekalne kanalizacije  5372 metrov.

 

Oskrba s pitno vodo

Magistralni vodovod Bašelj–Kranj:

 

 • dolžina: 10.081 metrov:
 • povečala se je zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo, učinkovitejše je upravljanje z vodovodnimi sistemi za zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo ne glede na stanje posameznega vodnega vira.

 

Vodohran Zeleni hrib:

 

 • prostornina 1500 kubičnih metrov
 • obstoječemu vodohranu kapacitete 1050 kubičnih metrov je bil zgrajen novi kapacitete 1500 kubičnih metrov;
 • vodohran Zeleni hrib se nahaja na nadmorski višini 478 metrov. Voda vanj doteka gravitacijsko in brez dodatnih črpanj. Tako je dosežena najnižja možna cena vode in s tem kar največja ekonomičnost delovanja sistema.

 

Ultrafiltracija Bašelj: pritok 130 l/s.


Gradnja vodovoda na trasi Zadraga–Naklo:

 

 • dolžina: 6882 metrov.
 • Z njegovo izvedbo je zagotovljena zanesljiva oskrba s pitno vodo za vse prebivalce občine Naklo, hkrati pa ta vodovod zagotavlja rezervni vodni vir za sistem mestne občine Kranj.

 

 

Kaj smo pridobili

GORKI

 

 • Projekt odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja predstavlja največjo investicijo na področju komunalne infrastrukture v zadnjih 40 letih na območju vključenih občin: Kranj, Naklo in Šenčur.
 • V okviru projekta smo zgradili celovit sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda na omenjenem območju. Dela so vključevala nadgradnjo in rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Kranj in gradnjo pripadajočih kanalizacijskih sistemov.
 • Osnovni cilj projekta je bil odpraviti vrsto let trajajočo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda, ki imajo negativne posledice tako na okolje kot na zdravje ljudi, ter pridobiti celovit sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
 • Skupaj v vseh treh občinah smo zgradili kar dobrih 46 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja ter nadgradili in rekonstruirali Centralno čistilno napravo Kranj.

 

 

Oskrba s pitno vodo

 

 • 51.038 prebivalcem občin Preddvor, Nakla in Kranja smo zagotovili nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo. Povečali smo zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo, učinkovitejše upravljanje z vodovodnimi sistemi do zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo.
 • Z gradnjo vodovoda na trasi Bašelj–Kranj (10 km) je bila zagotovljena nemotena in varna oskrba z neoporečno pitno vodo za prebivalce. Zgrajena sta bila vodohran Zeleni hrib in Ultrafiltracija Bašelj,
 • Vodovod na trasi Zadraga–Naklo zagotavlja dodatni/rezervni vodni vir za občini Kranj in Naklo.
 • S tem investicijskim projektom dosegamo ustrezne okoljske standarde, zlasti pa odpravljamo težave, povezane z zagotavljanjem zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo.

 

 

Računica – koliko so nas investicije stale

 

Projekt oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 3. Sklop:

 

 • vodovod Bašelj-Kranj:
  • delež  občin Kranj, Preddvor in Naklo: 4.673.526,02 EUR brez DDV
  • Kohezijski sklad Evropske unije: 5.607.946,10 EUR brez DDV
  • Republika Slovenije: 989.637,55 EUR brez DDV
  • skupaj: 11.271.109,67 EUR brez DDV oz.
  • skupaj: 13.750.753,80 EUR z DDV
 • vodovod Zadraga-Naklo:
  • delež Občine Naklo: 157.331,08 EUR brez DDV
  • Kohezijski sklad Evropske unije: 811.059,13 EUR brez DDV
  • Republika Slovenije: 143.128,09 EUR brez DDV
  • skupaj:  1.111.518,30 EUR brez DDV oz. skupaj:  1.356.052,33 EUR z DDV

 

Skupaj oba vodovoda: 12.382.627,97 EUR brez DDV oziroma 15.106.806,12 EUR z DDV.

 

Projekt GORKI- 2. sklop (1. faza):

 

 • delež Mestne občine Kranj: 14.437.848,57 EUR brez DDV
 • delež Občine Šenčur: 210.944,01 EUR brez DDV
 • delež Občine Naklo: 156.862,10 EUR brez DDV
 • Kohezijski sklad Evropske unije:  26.189.407,15 EUR brez DDV
 • Republika Slovenije:  4.621.660,08 EUR brez DDV

 

skupaj 45.248.915,80 EUR brez DDV oz. skupaj 55.203.677,27 EUR z DDV

----------------

Naj pomen investicij osvetlita še dve izjavi:

Občanka s Skalice: »Ko se je začelo govoriti o projektu Gorki in kanalizaciji za našo Skalico, me je bilo kar strah in sem se veselila vsakega odlašanja o začetku del. Ja, prav vse me je skrbelo, od zapor naših poti v naselju, parkiranja avtomobilov, možnosti prihoda interventnih vozil do vremenskih razmer, eventualne prekinitve internetne napeljave in še kaj bi se našlo. No, potem pa je lani v oktobru prišel dan D … treba se je bilo sprijazniti. Prišli zelo prijazni in simpatični gospodje in začeli kopati in to vsak dan, vključno v sobotah … Poudarjam, da so bili izredno marljivi in so nas vedno opozorili, kdaj ni možno z avtom priti domov ali pa tudi peš ne … Potrebna je bila iznajdljivost v logistiki. Kadar je bilo blato, sem si pač na koncu naselja zamenjala čevlje in škornje pustila v grmovju. Tedenska nabave hrane: avto do vhoda v naselje, potem pa voziček, večkrat so tudi pridni mojstri pomagali. S skupnimi močmi smo zmogli vse. Malo sem tarnala, ko je bilo potrebno prekopati trato na vrtu za napeljavo do glavnega voda, vendar je bilo vse narejeno v pičlih treh dneh. Obljuba, da bodo dela trajala od oktobra 2014 do maja 2015 je bila popolnoma izpolnjena. Bravo, fantje … Danes smo prejeli se odločbo Komunale Kranj za priklop v omrežje.«

 

Marjan Fajfar, predsednik sveta KS Orehek – Drulovka o Centralni čistilni napravi Kranj: »V krajevni skupnosti danes verjamemo, da bo nova čistilna naprava za krajane sprejemljiva, ker je njena izgradnja rezultat kakovostne in preverjene tehnologije ter izkušenih strokovnjakov. Verjamemo, da bo objekt deloval brez hrupa in brez onesnaževanja zraka oziroma smradu in da bo zagotovljen eden od osnovnih pogojev dobrega sodelovanja ter strokovno in redno vzdrževanje naprave. Prav tako pričakujemo, da bo spomladi realiziran tudi drugi del načrta, po katerem naj bi okolica čistilne naprave zaživela kot lepo urejen zelen park, namenjen sprehajalcem in rekreativcem.«

 


Novica s fotografijami je objavljena na tej povezavi:

http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,kranj_moje_mesto,aktualno,novice.htm&showNews=NEWSOOYYAP11172015205720&cPage=1


 

Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola - november 2015

PDF natisni E-pošta
Petek, 13 November 2015 22:15

Rdeči Križ - Orehek Drulovka

Območno združenje

Rdečega križa Kranj

KO RK Orehek Drulovka

OBVESTILO

 

Krajevna  organizacija Rdečega križa Orehek Drulovka vas vabi


v soboto, 21. novembra 2015, od 8:00 do 10:00

na preventivne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola

Meritve bodo potekale v posebni sobi Pizzerije Karantanija.

PRISPEVEK preventivne meritve znaša 5,00 €

 

Vsi, ki si boste preverili krvni sladkor in holesterol, morate biti tešč. S seboj prinesite evidenčni kartonček, če niste prvič in ga že imate.


Predsednica KO RK Orehek Drulovka:

Marija Sokol, l.r.

 


 

Obvestilo o motečem vonju na območju Kranja

PDF natisni E-pošta
Sreda, 04 November 2015 22:32

V zadnjih dneh smo na Centralni čistilni napravi Kranj zaznali neprijetne vonjave, ki so se žal širile tudi v okolico in bile moteče za okoliške krajane. Pri nadzoru naprave smo zaznali tudi moteč vonj po topilih in posledično tudi glavnega krivca, pralnico avtocistern. Ugotovljeno je bilo, da so v ponedeljek, 2.11.2015, ob 14.30. uri uporabili glikol, ob 16.30 uri pa aceton.


Skladno z občinskim odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju MO Kranj je odpadna topila prepovedano odvajati v javno kanalizacijo. Na nepravilno ravnanje smo lastnike pralnice avtocistern že obvestili, da je dolžan, z ustreznim delovanjem industrijske čistilne naprave ter z rednim  odstranjevanjem usedline mulja, zagotavljati iztok industrijske odpadne vode, ki ne presega mejnih vrednosti parametrov v odpadni vodi ter ni vir neprijetnih vonjav.


Avtocistern z vsebino odpadnih topil, ki so izvor neprijetnih vonjav, ni dovoljeno sprejemati v čiščenje.


Ob normalno delujoči napravi, se s pretokom odpadne vode smrad ne širi oz. razmeroma hitro zgine. Glede da zaključek izgradnje naprave, se trenutno stara čistilna naprava ruši, na dnu je ostalo še nekaj mirujoče odpadne vode, ki jo s kamioni prečrpavamo na dotok nove čistilne naprave. Prav ta odpadna voda na dnu bazenov je prepojena s snovmi, ki jih je kot nedovoljene izpustil povzročitelj  in povzročajo zelo neprijeten smrad.  Predvidevamo, da bo smrad prenehal do konca tedna. Do zaključka rušenja bo verjetno občasno zaznati neprijetne vonjave po postani odpadni vodi, vendar nikakor ne bodo tako moteče kot trenutne.


Predvsem okoliškim krajanom iskrena zahvala za razumevanje in potrpljenje.Obvestilo je objavljeno tudi na tej povezavi:

http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,kranj_moje_mesto,aktualno,novice.htm&showNews=NEWSSIYBIR1142015104116&cPage=1


 

Humanitarni koncert - oktober 2015

PDF natisni E-pošta
Sreda, 07 Oktober 2015 20:08

logo - Rdeči križ Slovenije

 

 

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
OBMOČNO ZDRUŽENJE KRANJ 


HUMANITARNI KONCERT


VABILO

 

Z veseljem vam sporočamo, da bomo tudi letos organizirali humanitarni koncert za ljudi v stiski. Koncert bomo organizirali z Občino Cerklje na Gorenjskem in sicer v petek, 23. oktobra 2015, ob 19.00 v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah.

Nastopali bodo Okrogli muzikanti in Podokničar, ki nam bodo pripravili večer smeha, humorja in  veselja, saj Okrogli muzikanti s svojimi odličnimi humornimi skrči in vragolijami na odru naredijo glasbeni  večer nepozaben. Podokničar pa bo koncert začinil s svežimi šalami današnjih dni.

Ves izkopiček koncerta bomo namenili za nakup prehranskih paketov.

Cena vstopnice je 14,00 eur, kupite jih lahko pri prostovoljkah KO RK Orehek-Drulovka  (040 846 564) in ostalih prodajnih mestih.

PRODAJNA MESTA: na sedežu Rdečega križa v Kranju, v prostorih Gorenjskega glasa Kranj, v kavarni Medeni vrt Šenčur, na Bencinskem servisu LOGO Tupaliče, v Kmetijski zadrugi Cerklje in Turistično informativnem centru Cerklje.

 


 

Sprejemanje pobud in predlogov za Občinski prostorski načrta MOK

PDF natisni E-pošta
Sobota, 03 Oktober 2015 19:48

Mestna občina Kranj na podlagi 6. in 1. odstavka 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15– ZUUJFO) ter 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07)

 

obvešča


občane in vso drugo zainteresirano javnost, da bo v času


od 01. oktobra do 31.oktobra 2015


sprejemala pobude in predloge za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj (Odlok o strateškem načrtu – SPN in Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu – IPN) (Uradni list RS, št. 74/2014); (v nadaljnjem besedilu spremembe in dopolnitve OPN).

 

I.

Pobude in predlogi za spremembe in dopolnitve namenske rabe v OPN morajo biti ustrezno prikazane in utemeljene in sicer:

- načrt parcele z natančno označenim območjem (parcel oz. dela parcel) na katerega se pobuda za spremembo namenske rabe nanaša;

- obrazložitev in utemeljitev pobude (namen, vrsta objekta, velikost objekta, eventualno idejni projekt, …).

Za večje pobude (površine nad 3000 m2) morajo pobudniki predložiti tudi programsko zasnovo (PZ).

Pobudam, ki so namenjene gradnji kmetijskih objektov morajo biti priloženi še mnenje Kmetijsko svetovalne službe, prikaz zemljišč kmetije v lasti in najemu ter lokacija obstoječe kmetije.

Pobudam, ki se nanašajo na že obstoječ objekt, mora biti predložena še kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma dokazilo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967.

Pobude, ki se nanašajo le na spremembo določil odloka, je potrebno ustrezno utemeljiti.

 

Informacije, v zvezi s pripravo pobude, je možno dobiti v prostorih Mestne občine Kranj v informacijski pisarni v Avli (vhod s parkirišča Brioni) vsako sredo od 9:00 do 17:00 v času sprejemanja pobud in predlogov (v mesecu oktobru).

 

II.

V spremembah in dopolnitvah OPN bodo upoštevane le pobude in predlogi, ki bodo ustrezno prikazani in utemeljeni ter izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja in konceptom načrtovanja poselitve občine, ustreznosti z vidika urbanističnih meril, varstvenih omejitev in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.

 

III.

Občina se bo do pobud in predlogov, oddanih v razpisanem roku, opredelila in tiste, ki izpolnjujejo pogoje iz II. točke tega obvestila, uvrstila v spremembe in dopolnitve OPN.

Pobude, ki bodo na občino prispele po 31. oktobru 2015, ne bodo vključene v tokratni postopek sprememb in dopolnitev OPN.

 

IV.

Pobude in predloge z ustreznimi prilogami posredujte ali po pošti na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ali jih oddajte v vložišču oz. informacijski pisarni na sedežu občine, lahko pa jih posredujete preko e-pošte na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. s pripisom »Pobuda za spremembo in dopolnitev OPN«.

 

Do poziva lahko dostopate tudi na tej povezavi: http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,kranj_moje_mesto/aktualno/novice&showNews=NEWSDPIGTO929201582743&cPage=1

 


Dokument: doc240915-24092015150217jz.pdf


 

 

 

 

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL